İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1278613

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının görevlerinden biri değildir?


Bankaların bankası olarak görev yapmak

Devlet iç borçlanma senetlerini ihraç etmek

Banknot basımını gerçekleştirmek

En son likidite kaynağı olmak

Para politikalarını uygulamak


Yanıt Açıklaması:

A,C,D ve E şıklarındaki ifadeler merkez bankalarının görevleri iken, B şıkkındaki ifade hazine müsteşarlığı tarafından bütçe açıklarını finanse etmek amacıyla gerçekleştirilen biri işlemdir. Doğru seçenek "B" şıkkıdır.  

Yorumlar
  • 0 Yorum