İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1278686

I. İşlem amacıyla para talebi faizin bir fonksiyonudur

II. John Maynard Keynes 1936 yılında yayımladığı kitabında insanların beş temel motivasyonla para talep ettiklerini öne sürmüştür

III. Para arzının para talebinden az olduğu bir durumda faiz oranı yükselecektir

IV. Para talebi, faiz oranı ile ters yönlü bir ilişkiye sahip olduğu için para talebi eğrisi negatif eğimli çizilir

Para talebi ve denge faiz oranı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I,II

I,II,IV

II,III

II,III,IV

III,IV


Yanıt Açıklaması:

III  ve IV. ifadeler doğru iken I ve II. ifadeler yanlıştır. Çünkü İşlem amacıyla para talebi faizin değil GSYİH'nın bir fonksiyonudur. Ayrıca, John Maynard Keynes 1936 yılında yayımladığı kitabında insanların beş değil üç temel motivasyonla para talep ettiklerini öne sürmüştür: (1) işlem amacıyla, (2) ihtiyat amacıyla ve (3) spekülasyon amacıyla. Doğru seçenek "E" şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum