İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355582

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir.
Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada, ortalama ürün marjinal ürüne eşittir
Marjinal ürün ortalama ürünün altında iken ortalama ürün negatif eğimlidir.
Marjinal ürünün sıfır olduğu noktada toplam ürün maksimumdur
Toplam ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün eğrisi de maksimumdur

Yanıt Açıklaması: Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne eşittir.
Yorumlar
  • 0 Yorum