İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355590

Ortalama ürün, marjinal ürün ve toplam ürün arasındaki ilişkiyi açıklarken aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz?


Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir.
Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisininin üstünde iken ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir.
Marjinal ürün ortalama ürünün altında iken ortalama ürün yukarı eğimlidir.
Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne eşittir.
Marjinal ürün sıfır olduğunda toplam ürün maksimuma ulaşmıştır.

Yanıt Açıklaması: Marjinal ürün ortalama ürünün altında iken ortalama ürün aşağı eğimlidir. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum