İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1152777

Aşağıdakilerden hangisi maliyetlerin katılığının temel sebebidir?


Menü maliyetleri

Faiz oranları

Teknoloji seviyesindeki gelişmeler

Girdi fiyatlarındaki değişmeler

Uzun dönemli sözleşmeler


Yanıt Açıklaması:

Maliyetlerin katılığı için temel neden uzun dönemli sözleşmeler ya da kontratlardır. Örneğin işçi sendikaları ile sözleşmeler genelde her yıl ya da 2 yılda bir yapılır. Anlaşma dönemi boyunca ücretler sözleşmede öngörülen şekliyle sabittir. Hatta belirgin bir kontrat olmasa da ücret ayarlamaları genelde yılda bir kez yapılır. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum