İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1156279

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini kaydıran faktörlerden birisi değildir?


Hükümet politikalarındaki değişmeler

Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler

Uluslararası faktörler

Teknoloji ve emek verimliliğindeki değişmeler

Toplam servetteki değişmeler


Yanıt Açıklaması:

Toplam talep eğrisini kaydıran faktörler:
• Hükümet politikalarındaki değişmeler
• Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler
• Uluslararası faktörler
• Toplam servetteki değişmelerdir.

Teknoloji ve emek verimliliğindeki değişmeler ise toplam arz eğrisini etkileyen bir faktördür. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum