İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1202112

Aşağıdakilerden hangisi firmaların üretimi gerçekleştirebilmek için kullandığı emek, sermaye, toprak ve ara mallardan oluşan kaynakların ismidir?


Üretim girdileri

Kaynak ihtiyacı

Arz malları

Üretim miktarı belirleyicileri

Firma planı


Yanıt Açıklaması:

Firmalar bu üreti­mi gerçekleştirebilmek için emek, sermaye, toprak ve ara mallar kullanırlar. Firmaların kullandığı bu kaynaklara üretim girdileri diyoruz.

Yorumlar
  • 0 Yorum