İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1218116

Aşağıdaki uzun dönemde üretim le ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Ölçeğe göre getiri oranı birden küçükse ölçeğe göre artan getiri vardır.

Ölçeğe göre getiri oranı bire eşitse ölçeğe göre sabit getiri vardır.

Ölçeğe göre getiri oranı birden büyükse ölçeğe göre artan getiri vardır.

Çıktıdaki artış oranı girdilerdeki artış oranından daha az ölçeğe göre artan getiri vardır.

Ölçeğe göre sabit getiri varsa üretim miktarındaki oransal artış girdi kullanımındaki oransal artıştan büyük demektir.


Yanıt Açıklaması:

Ölçeğe göre getiri oranı birden büyükse ölçeğe göre artan getiri, bire eşitse ölçeğe göre sabit getiri, birden küçükse ölçeğe göre azalan getiri vardır. Ölçeğe göre sabit getiri varsa üretim miktarındaki oransal artış girdi kullanımındaki oransal artışa eşittir demektir. Örneğin tüm girdiler iki kat artırıldığında üretim miktarı da iki kat artıyor demektir. Eğer çıktıdaki artış oranı girdilerdeki artış oranından daha az ise, bu duruma ölçeğe göre azalan getiri adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum