İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255901

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisi üzerinde aşağı yukarı hareketlenmeye yol açar?


Uluslararası faktörler

Hanehalkı ve firmaların bekleyişlerindeki değişme

Faiz oranlarındaki değişme

Hükümet politikalarındaki değişme

Fiyatlardaki değişme


Yanıt Açıklaması:

Fiyatlar genel düzeyindeki değişmenin durağan toplam talep eğrisi üzerinde aşağı ve yukarı hareke­te yol açtığını AD eğrisini elde ederken açıkladık. Fiyat değişikliği dışında herhangi bir nedenle ha­nehalklarının, firmaların, hükümetin ve dış âlem harcama planlarındaki değişmeler toplam talep (AD) eğrisini kaydırır. Toplam talep eğrisini kay­dıran faktörler:

  • Hükümet politikalarındaki değişmeler
  • Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerinde­ki değişmeler
  • Uluslararası faktörler
  • Toplam servetteki değişmeler
Yorumlar
  • 0 Yorum