İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255915

Aşağıdakilerden hangisi para arzını arttırmaktadır?


%100 rezerv bankacılığı

Mevduat bankacılığı

Yatırım bankacılığı

  

Faiz bankacılığı

Kısmi rezerv bankacılığı


Yanıt Açıklaması:

Kısmi rezerv bankacılığı para arzını artırmaktadır. Para arzının, örneğimiz­de olduğu gibi krediler yoluyla artırılması kaydi para yaratılma süreci, para arzındaki artış ise kaydi para veya banka parası olarak adlandırılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum