İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255926

Aşağıdakilerden hangisi I=I0 varsayımı altında yatırım-gelir düzleminde çizilecek yatırım fonksiyonunun şeklini verir?


Dikey eksene paralel

Azalan

Artan

Yatay eksene paralel

Yatırımlar otonom olamaz.


Yanıt Açıklaması:

I = I0

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, yatırımların oto­nom olması demek, gelirdeki değişmelerden etki­lenmemesi demektir. Buna bağlı olarak da yatırım fonksiyonunu, yatırım-gelir düzleminde grafiksel olarak gösterirken, yatay eksen olan gelir eksenine paralel bir fonksiyon biçiminde çizeceğiz.

Yorumlar
  • 0 Yorum