İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1157183

Aşağıdakilerden hangisi monetaristlerin özelliklerinden birisidir?


Ücretler ve fiyatların esnek olduğu ve gelecek hakkındaki bekleyişlerin rasyonel olduğu kabul edilir.

Ekonominin doğasında istikrarsızlığın bulunduğunu, arz ve talepten kaynaklanan şokları atlatmada ekonominin nispeten yavaş hareket ettiğini kabul ederler.

Para arzındaki artış tüketim ve yatırım harcamalarını arttırarak denge çıktı ve fiyat düzeyini azaltır.

Ekonomide fiyatlar ve toplam çıktı düzeyinin belirlenmesinde en önemli rolün para arzına ait olduğunu öne sürerler.

Para politikası ile birlikte uygulanmadığı sürece maliye politikası etkilidir.


Yanıt Açıklaması:

Ekonomide fiyatlar ve toplam çıktı düzeyinin belirlenmesinde en önemli rolün para arzına ait olduğunu öne süren Monetaristler’e göre para arzındaki artış tüketim ve yatırım harcamalarını arttırarak denge çıktı ve fiyat düzeyini yükseltir. Para arzındaki bir azalma ise ters yönde etkiye sahiptir. Monetaristler’e göre para politikası ile birlikte uygulanmadığı sürece maliye politikası etkili değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum