İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1218118

Aşağıdaki ortalama ürün, marjinal ürün ve toplam ürün arasındaki ilişkiler ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir, bu noktada maksimuma ulaşmakta ve daha sonra ise aşağı doğru eğimli olmaktadır.

Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi negatif eğimlidir.

Ortalama ürün eğrisinin minimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne eşittir.

Marjinal ürün ortalama ürünün üstünde iken ortalama ürün aşağı eğimlidir.

Toplam ürün sıfır olduğunda marjinal ürün maksimuma ulaşmıştır.


Yanıt Açıklaması:

Ortalama ürün, marjinal ürün ve toplam ürün arasındaki ilişkileri şöyle özetlenebilir:

  1. Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir, bu noktada maksimuma ulaşmakta ve daha sonra ise aşağı doğru eğimli olmaktadır.
  2. Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir.
  3. Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne eşittir.
  4. Marjinal ürün ortalama ürünün altında iken ortalama ürün aşağı eğimlidir.
  5. Marjinal ürün sıfır olduğunda toplam ürün maksimuma ulaşmıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum