İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255903

Arz edilen toplam çıktı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


S

AD

AE

GSYİH

C+I


Yanıt Açıklaması:

Toplam arz, belirli bir dönemde çeşitli fiyat dü­zeylerinde, ekonomideki tüm üreticilerin birlikte arz ettikleri toplam çıktıyı gösterir. Arz edilen top­lam çıktı; reel GSYİH olarak ölçülen ve ekonomi­deki tüm firmalar tarafından üretilen mal ve hizmet miktarıdır. İşte toplam arz, bu toplam çıktı ile genel fiyat düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir

Yorumlar
  • 0 Yorum