İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255906

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep ve toplam arz dengesi için eksenlerde olması gerekenlerdir?


Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH)- faiz oranı

Fiyatlar genel düzeyi (P)- (GSYİH)

Faiz oranı-P

Tasarruflar (S)- Yatırımlar (I)

S-GSYİH


Yanıt Açıklaması:

Toplam talep ve toplam arz analizlerini birleştirerek, reel GSYİH denge miktarını ve denge fiyat düzeyini eşanlı olarak belirleyebiliriz.

Yorumlar
  • 0 Yorum