İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355620

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ortalama maliyetleri ifade eder? I. AC = TVC + TFC II. AC = (TVC + TFC) / Q III. AC = AFC + AVC IV. AC = TVC / Q + TFC / Q


I, II, III ve IV
II, III ve IV
I ve III
II ve IV
I, III ve IV

Yanıt Açıklaması: Ortalama toplam maliyet toplam maliyetin üretim düzeyine oranıdır. Yani AC = TC / Q Toplam maliyet ise toplam sabit maliyet ve toplam değişken maliyetin toplamından oluşmaktadır. Yani TC = TFC + TVC Dolayısıyla yukarıdaki ortalama maliyet formülünde TC yerine TFC + TVC de yazılabilir. Bu durumda AC = (TFC+TVC) / Q da doğrudur. BU eşitliğin bir başka yazılımı ise parantezin açılması şeklinde de olabilir yani, AC = TFC/Q + TVC/Q Ortalama sabit maliyet (AFC) ise toplam sabit maliyetin üretim düzeyine oranıdır. AFC = TFC/Q ortalama değişken maliyet (AVC) de toplam değişken maliyetin üretim düzeyine oranıdır. AVC = TVC/Q Yukarıda ortalama maliyeti AC = TFC/Q + TVC/Q şeklinde de hesaplayabileceğimizi göstermiştik. Dolayısıyla AC = AFC + AVC şeklinde de yazılabilir. AC = TFC + TVC Toplam sabit maliyet ve toplam değişken maliyetin toplanması ile toplam maliyet (TC ) elde edilir. Doğru şık (B) şıkkı
Yorumlar
  • 0 Yorum