İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1355624

Aşağıdakilerden hangisi üretime yatırılan parasal sermayenin alternatif kullanımının kazanabileceği gelirden ve kişinin kendi iş yerinde çalışmak suretiyle başka kuruluştan elde edebileceği ücretten oluşmaktadır?


Değişken maliyetler
Örtük maliyetler
Açık maliyetler
Ekonomik maliyetler
Ortalama maliyetler

Yanıt Açıklaması: Ekonomi teorisinde maliyet bir şeyi elde etmek için vazgeçmek zorunda olduğumuz diğer alternatifler cinsinden tanımlanır ve bu kavrama Fırsat Maliyeti adı verilir. Fırsat maliyeti firma açısından bir girdinin en iyi alternatifinde kullanılmamasından kaynaklanır. Örneğin kendine ait iş yerini kiraya vermeyip kendisi çalıştırdığında vazgeçilmiş veya mahrum kalınmış bir kira geliri vardır. Aynı şekilde kişinin kendi iş yerinde çalışması karşılığında başka bir kuruluştan yönetici olarak elde edebileceği bir gelirden de vazgeçmesi söz konusudur. Ancak fırsat maliyeti nedeniyle ortaya çıkan bu maliyet unsurları muhasebe kayıtlarında görünmemektedir. Açık maliyet olarak da adlandırdığımız muhasebe maliyetleri tek başına iktisatçılar için yeterli değildir. İktisatçıları fırsat maliyetinden dolayı ortaya çıkan örtük maliyet de ilgilendirmektedir. Bu nedenle de yapılan analizlerde maliyet kavramından söz ederken kastedilen kavram aslında açık maliyetler ile örtük maliyetlerin toplamından oluşan ekonomik maliyetlerdir. Sorunun doğru şıkkı (B) şıkkı örtük maliyetlerdir.
Yorumlar
  • 0 Yorum