İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1152720

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini kaydıran faktörlerden birisi değildir?


Hükümet politikalarındaki değişmeler

Fiyatlar genel düzeyinde değişme

Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler

Uluslararası faktörler

Toplam servetteki değişmeler


Yanıt Açıklaması:

Makroekonomide de toplam talep eğrisi üzerindeki hareketle, toplam talep eğrisinin kayması arasındaki farklılığı ortaya koymamız gerekiyor. Fiyatlar genel düzeyindeki değişmenin durağan toplam talep eğrisi üzerinde aşağı ve yukarı harekete yol açtığını AD eğrisini elde ederken açıkladık.
Fiyat değişikliği dışında herhangi bir nedenle hanehalklarının, firmaların, hükümetin ve dış âlem harcama planlarındaki değişmeler toplam talep (AD) eğrisini kaydırır. Toplam talep eğrisini kaydıran faktörler:
• Hükümet politikalarındaki değişmeler
• Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler
• Uluslararası faktörler
• Toplam servetteki değişmeler

Doğru cevap B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum