İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1178454

Genel olarak ekonomiler geliştikçe hangi sektörün yaratılan katma değerde daha fazla pay sahibi olduğu görülmektedir?


Tarım sektörü

İnşaat sektörü

Hizmet sektörü

İmalat sektörü

Sanayi sektörü


Yanıt Açıklaması:

Genel olarak ekonomiler geliştikçe hizmet sektörünün yaratılan katma değer içerisindeki payı artarken, tarım sektörünün payının düştüğü gözlenmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum