İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1218701

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Talep edilen malın fiyatının değişmesi talep eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya hareket edildiği anlamına gelir.

Talep edilen malın fiyatının değişmesi talep eğrisinin kayması ve/veya eğiminin değişmesi anlamına gelir.

Tüketicinin gelirinin değişmesi talep eğrisinin kayması ve/veya eğiminin değişmesi anlamına gelir.

Zevk ve tercihlerdeki değişim talep eğrisinin kayması ve/veya eğiminin değişmesi anlamına gelir.

İlişkili malların fiyatındaki değişim talep eğrisinin kayması ve/veya eğiminin değişmesi anlamına gelir.


Yanıt Açıklaması:

Talep edilen miktarın değişmesi malın kendi fiyatının değişmesiyle ortaya çıkar. Bu talep eğrisi üzerinde bir noktadan başka bir noktaya hareket edildiği anlamına gelir. Talebin değişmesi ise daha önce sabit tutulan değişkenlerden birinin değişmesiyle ortaya çıkar. Bu değişkenler tüketicinin geliri, zevk ve tercihler, diğer malların fiyatları gibi değişkenlerdir. Bu durumda ve talep eğrisinin kayması ve/veya eğiminin değişmesi söz konusudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum