İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1224446

Kar maksimizasyonu amaçlayan bir firma hangi noktada üretim yapmasıdır?


AFC=MC

AVC>AFC

MR<MC

MR>MC

MR = MC


Yanıt Açıklaması:

firma satışlarını son birimi marjinal hasılatının marjinal maliyetine eşit olduğu
noktada durdurmalıdır. Kâr maksimizasyonu için genel kural firmanın,
MR = MC olduğu noktada üretim yapmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum