İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1253100

M x V = P x Y

Paranın miktar teorisinin ifade edildiği yukarıdaki denklemde "V" neyi temsil etmektedir?


Para arzı

Paranın dolaşım hızı

Nominal GSYİH

Fiyatlar genel düzeyi

Toplam üretim miktarı


Yanıt Açıklaması:

M x V = P x Y

Paranın miktar teorisinin ifade edildiği denklemde M para arzını, V paranın dolaşım hızını, P ekonomideki genel fiyat seviyesini, Y ise ekonomideki toplam üretim miktarını, yani reel Gayrisafi Yurtiçi Hasılayı (GSYİH) göstermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum