İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255900

Aşağıdakilerden hangisi yüksek faiz durumunda toplam harcama fonksiyonu (AE) ve toplam talep (AD) eğrileri için söylenebilir?


AD artacağı için yukarı kayar- AD (-) eğime sahip olur

AD azalacağı için aşağı kayar-AD (-) eğime sahip olur

AD azalacağı için aşağı kayar-AD (+) eğime sahip olur

AD artacağı için aşağı kayar-AD (+) eğime sahip olur

AD azalacağı için yukarı kayar-AD (+) eğime sahip olur


Yanıt Açıklaması:

Yüksek faiz durumunda ise, harcamalar ertele­nir. İnsanlar daha fazla tasarrufa yönelerek tüke­timlerini kısma eğilimine girerler. Yine faiz oran­larının yükselmesi durumunda yatırım harcamaları da azaldığı için toplam harcama fonksiyonu AE1 (P1) konumunda aşağı kayar. Dolayısıyla yüksek fiyat düzeyinde (P1) toplam çıktı talep miktarında azalış olur, şeklin alt panelinden görüleceği üzere negatif eğimli talep eğrisi çizilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum