İktisada Giriş Deneme Sınavı Sorusu #1255908

Aşağıdakilerden hangisi ekonomide enflasyonun olduğu durumda hükümetin bununla mücadele etmek için uygulamaya koyması gereken politikadır?


Ticari bankaların sayısının arttırılması

Harcamaların azaltılması

Firmalara teşviklerin verilmesi

Faiz oranlarının artırılması

Vergilerin düşürülmesi


Yanıt Açıklaması:

Eğer ekonomide enflasyon sorunu varsa, bu­nunla mücadele etmek için hükümetin farklı bir ekonomi politikası seti oluşturması gereklidir. Key­nesyen modele göre, enflasyona neden olan toplam harcamaların fazlalığıdır. Yani insanların ekonomi­nin üretebileceğinden daha fazla mal ve hizmeti alma çabaları enflasyona yol açar. Enflasyona kar­şı uygun politika olarak; hükümetin harcamaları azaltması veya vergileri arttırması ya da her ikisini birlikte uygulayan politikalara başvurması gerek­mektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum