İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Ara Sınavı 10.Soru

10.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Ara Sınavı 10.Soru
transkript: 10. Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan düşüncesindeki oikonomia teriminin karşılığı olarak İslam düşüncesine geçmiştir? A) TadbiraW—manzwl B) Ekonomw C) Tıcarifaaîiyet D) Servetilmi E) Muktesid
Yorumlar
  • 0 Yorum