İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Ara Sınavı 18.Soru

18.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Ara Sınavı 18.Soru
transkript: 18. Eski Çağ toplumlarında servetin elde edwlmesıyle iktısadw üretım arasında doğrudan bır ılışki yoktur. Aşağıdaki özelliklerden hangisi eski çağ toplumları için bu saptamanın yapılma nedenlerinden biri değildir? A) Kole emeğımn yaygın olmas' B) Servetin güç Ve kuvvetin sonucunda elde edilmesi C) Toprak ve hammaddenın bob miktarda oîması D) Iktisadi faalıyetın küçük görülmesi E) Yöneticilik ve askerhğin o'düllendinlmesi
Yorumlar
  • 0 Yorum