İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Ara Sınavı 20.Soru

20.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Ara Sınavı 20.Soru
transkript: 20. Merkantiiist düşünürlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) B) C) D) E) J.Eodin, fıyat harekeılerinın analizini yaparak doianımdaki değerli madenlerin enflasyona neden oiduğunu iddia etmiştir Sismondi, ilk kez ekonomideki para ve mai akımını brrtablo olarak onaya koymuşıur. T. Mun ıicareî dengesi kuramının kurucusudur. W. Petty ikıisadi istatisliğin onc'u H Genovesi ilk bağımsiz ekonomi kürsüsü sahıbı olan ilk ekonomi profesörüdür.
Yorumlar
  • 0 Yorum