İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Ara Sınavı 8.Soru

8.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Ara Sınavı 8.Soru
transkript: 8. Yunan filozoflarında iktisada bakış, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Iktısat özerk bir bilim olarak incelenmişıir. B) Iktisat bilımının kurucusu Arıslo'dur. C) Iktisadı ve topîumsal hayal geîişmemwştır. D) Iktisat kutsal kitaplar içinde yer almıştır. E) Iktısat sıyaset felsefesine gomulenmıştır.
Yorumlar
  • 0 Yorum