İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru

17.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 17.Soru
transkript: 17, Fızyokratlar ile Merkantilistler arasındaki farklar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? E) Merkantılısuer üfkenın ze gınlığım para ıle: Fizyokratlar wse lanmsal ' ünlerle ölçerler. Merkamııısuer sanayı ve ncareîe, Fizyokratlar ise tarıma önem vermişlerdir. Nıerkamıııstıer yasararıa mudahaıecı rejımı; Fizyokratlar ise demetin karışamayacağ' doğal veya ilahi bu düzeni savunmuşlardır. Merkantılısuer ıtnalatLan çeşıtlı; Fızyokratlar ise topraktan lek vergi almmasmı ısterler. Merkamııısuer serbest dış ucareıı desteklerken. Fızyukratiar müdahalecı dış ticareli benimserler.
Yorumlar
  • 0 Yorum