İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2012 - 2013 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 5. |. Klasikierde paranin dolaşım hizı sabit iken Monelansüerde sabit değildir' ||. Klasikierde miilı geiir (MG) ifadesi cari işlemlerin nominal değeri ' ıfade ederken, Moneıanster için milli gelir ile kastedilen şey “sürekli gelır” olup, servet ile ifade edilmiştir. |||. Klasiklerde para talebini belirleyen unsur gelirdüzeyi, Monetarislierde ise gelir düzeyi ve faiz oranıdır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri, Klasik Miktar Teorisi iie Modern Miktar Teorisi arasındaki farkları açıklar? A) Vainızl B) | ve Ii C) I, II Ve III D) II ve |il E) I Ve III
Yorumlar
  • 0 Yorum