İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Ara Sınavı 1.Soru

1.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Ara Sınavı 1.Soru
transkript: Aristo site devletini oluşturan öğeleri ve 0ikonomikos ve Chrematistikos arasındaki temel ayırımı aşağıdakilerden hangisinde ortaya koymuştur? A) Servetadh kitabında B) Mülk adlıkitabında C) Uretim adhkıtabında D) Faizve servetedmmek adlı kılabmda E) Powwka adlıkiîabında
Yorumlar
  • 0 Yorum