İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru

13.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Ara Sınavı 13.Soru
transkript: enin skolastik Ona Çağ düşünce anlayışı reddedilerek bilimde, felsefede, sanat ve edebiyatta özgür insan anlayışının savunulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Kameralizm B) Colbertizm C) Feodalızm D) Hümanizm E) Sosyalımı
Yorumlar
  • 0 Yorum