İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Ara Sınavı 17.Soru

17.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Ara Sınavı 17.Soru
transkript: 17. 19.yüzyı|ın önemli ekonomist ve ta ihçilerinden Sismondi’nin düşüncelerine ilışkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kapıtalıst sıstemde ünetım fazasının o| ştuğunu ve sonuçta ışsizliğın k” ükıendiğinısavunmuşlur. B) Teknolojikilerleme,kapnalistsistemde aşırı üretime yol açmaktadır C) Krizler sadece ekonomik boyutuyla değil, sosyal boyutuyıa da ele alınmahdır. D) İşçilenn aîdığı ücret marjınal verımıne eşit olmalıdır. E) Efekm OaIepte görülen düşüş rekabeti kızıştırır.
Yorumlar
  • 0 Yorum