İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Aşağıdakilerden hangısi İngiliz düşünür Robert Owen’ın ilk önce kendi fabrikasında uyguladığı fikirlerinden biri değildir? A) Çalışma sürelerini kısaltmak 8) Okul ve okulöncesi eğıtımıne önem vererek çocuk işçi kullanamını yasaklamak C) îşçilenn üretimde karar sahib: olmalarının önünü açmak D) Ucretlerı geneîe oranla daha yuksek tutmak E) Barınma ve sağlık koşullarına ıyııeştırmek
Yorumlar
  • 0 Yorum