İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru

18.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 18.Soru
transkript: 18. Monetarizmin temel özellıgı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) Maliye politikalarını temel politika olarak kabuletmesw Klasik iktisadın “paranın etkisizliği" öngörüsünü kabul etmesi ve Keynesîn kamu müdahaleîerini içeren pomikalannı eleşnrmesw Ekonominin sürekli eksik istihdam dengesinde olduğunu kabul etmesi Serbest piyasa ekonomisi yerine sosyal p'yasa ekonomısım benımsemesı Ozeî mülkiyet yerine kamusal mülkiyeti tercih etmes:
Yorumlar
  • 0 Yorum