İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: Adam Smith, uluslararası iş bölümü ve serbest ticaret sayesinde ticarete girişen iki ülkenin bundan fayda sağlayacağını ve kaynakların böylece optimal bir şekilde dağılacağını aşağıdakilerden hangisi ile açıklamıştır? A) Mutlak Ustünlük Teorisi B) Karşdaştırmah üslünlukîerTeorisi C) GelirTeunsi D) DeğerTeorisi E) Sermaye Teensı
Yorumlar
  • 0 Yorum