İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru

4.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 4.Soru
transkript: 4- Liberal İktisadi Düşüncenin temel ilkelerinden piyasa ekonom e rekabet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi nnlıştır? A) Rekabete dayalı, kar amacim temel alan, özel mülkiyet, miras ve tercm yapma özgürlüğününguvencealtına alınmış olduğu ve devletm fıyat oluşumuna minimum seviyede müdahale ettiği bir ekonomik sıstem modelıdır. B) Toplumun işlewşi sosyal olaylara dayandığından dewa, ”sosyal refah demeti" olmalıdır. C) Piyasa ekonomisinde demetin görevi, bıreylerin piyasa ekonomisinın korunmasına ve düzgün işlemesine olan zararlı eylemlerini onlemektır. D) Piyasa ekonomismin işleyişinde rekabetin çok fonksiyonel bir yeri vardır. E) Devlet; adalet, egıtim, sağlık gibi hizrneılen yüklenmell, mal ve hizmet üretimini piyasa ekonomisine bırakmalıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum