İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru

5.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 5.Soru
transkript: 18 ve19. 'zyıl düş nü :] Thomas More'un ileri sürdüğü düşüncelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Topîumsal sorunların temelinde özel mülkiyet sistemının varlığı yatmaktadır. Cmsiyet ayrımı oîmayan bir ada devlet vardır. Ada devletiçinde (ük mallarüretilmeyecektir. Uretım ve böluşüm pıyasa mekanızmasında gerçekleşmelidir. Uretimin amacı hayalı devletin ihtwyacını karş>|amako|mahdm
Yorumlar
  • 0 Yorum