İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru

9.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2013 - 2014 Dönem Sonu Sınavı 9.Soru
transkript: 9. Emek- değer teorisine yöneltilen temel eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) Arz eğrısı ınelastık olan malların hyal veya değerlerınm uretim malıyetlerıne bağlı olmamasıdır. Fıyatın geçmışte katlanılan malıyetlerden kaynaklandığını öngörmesidir. Uretim faktörlennindeğerlerinin nihaitüken'm maHarınıntüketnmesınden sağîanan marjinal faydaya bağlı olmasıdwr Fiyatların üretim maliyetleri tarafından belinendiği tezinin, birçok mahn iyatlarımn klasiklerin ongorduğu biçimde ele alınmamasından dolayı genellikten yoksun olduğudur. İkbsadi hayata ilişkm sayısal değerlerin matematikformülleriileifadeedıldiğwbırbihm dalı olduğunu savunmasıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum