İktisadi Düşünceler Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19,Merkanti|ist dönemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Buiiıonizm, dış ticarette hakım sistem olmuştur. Denizcilık faaliyelierinm ve kanunlarının ortaya çıktığı bir dönemdir. Somurgecılik poiiiıkasina son verılmek istenmişiır. Aristokrasinin tıcarı kesıme destek verdıği bir dönem oimuştur. Mamul mal ihraçeimek teşvik edilmiş; ancak ithal etmek engellenmiştir.
Yorumlar
  • 0 Yorum