İktisadi Düşünceler Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınavı 7.Soru

7.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Adam Smith'in görünmeyen e| kavramı aşağıdakilerden hangisini Hade eder? A) B) C) Insaniartarafından üretilmişüretirn faktörünü Sahibine el değiştirmek suretıyle kâr getıren maddeleri Rekabetçi kcşuHarda ışleyen piyasa mekanizmasına Topıumdakı kışılerın toplam çalışma gucunu Malların arz ve talebi taraından behrlenen piyasa Hyatrnı
Yorumlar
  • 0 Yorum