İktisadi Düşünceler Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru

13.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 13.Soru
transkript: 13, |. Paranın dolaşımı sabııdeğildır. II. Milli gelir sürekli gelir olup, servet ile Made edilmiştir. |||. Para îalebını belırleyen unsurlar; gelır düzeyi Ve faız oranıdır. Yukarıdakilerden hangileri Modern Miktar Teorisı in varsayımlarıdır? A) Yalnız! B) Yalnız |I C) | ve II D) II ve III E) ı,ııveııı
Yorumlar
  • 0 Yorum