İktisadi Düşünceler Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru

16.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 16.Soru
transkript: 16. Aşağıdakilerden hangisi J.St. Mill’in üzerinde çalıştığı teorilerden biri değildir? A) FiyatTeorisi B) Para Teorisi C) UcreıFonu Teonsi D) Uîuslararası Mübadele Teorisi E) Nufus Teorısi
Yorumlar
  • 0 Yorum