İktisadi Düşünceler Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2014 - 2015 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: 3. İki tüketicinin iki farklı maldan sağladıkları faydayı, farklı geiir düzeylerine gö maksimize eden noktaların gösterildiği geometrik şekle ne acl verilir? A) Zaman Iercmi çizelgesi B) Edgeworth kutusu C) Geneldenge D) Pareto optimumu E) Kwsmıdenge anahzı
Yorumlar
  • 0 Yorum