İktisadi Düşünceler Tarihi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru

3.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 3.Soru
transkript: 3. |. Merkezî planlanan bır sisıem yerine yerelleştrrilmiş bir sıstem daha akılcıdır. || Sanayileşme hareketi yerine tarıma gen dönüş doğru olacaktır Ili. Bireylenn insiyaıif kullanmam gereklidir. Yukarıdakilerden hangileri Charles Fourier“ in Saint SimonY dan ayrıldığı düşünceler arasındadır? A) Yalnız II B) I, II ve III C) II ve III D) Ive || E) Yaînızl
Yorumlar
  • 0 Yorum