İktisadi Düşünceler Tarihi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru

7.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2015 - 2016 Dönem Sonu Sınavı 7.Soru
transkript: 7. Öncülügunü Nobel iktisat ödulu kazanan Coase, Williamson ve North gihi iktisatçıların yaptığı ve yerleşik iktisadın analiz mantığını küçük değişiklikler yaparak, kurumsal yapıların oluşum ve gelişimini de bu mantıkla açıklayan ekol aşağıdakilerden hangisidir? A) Kurumcu wkîisaı B) Yerleşık ıktısat C) Yenı Kurumcu ikuset D) Yeni Keynesyen wktisal E) Keynesyen iktisat
Yorumlar
  • 0 Yorum