İktisadi Düşünceler Tarihi 2016 - 2017 Ara Sınavı 1.Soru

1.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2016 - 2017 Ara Sınavı 1.Soru
transkript: 1. Toplumsal sınıflar arasındaki eşitsi gin Tanrı'nın işi olduğunu ve bu yüzden de olduğu gibi korunması gerek ni savunan düşünür aşağıdakilerden hangi A) Niccolo B.Machıavellı B) Manın Luıher C) Sır Josiah Chiîd D) A Montchretıen E) Jean Bodın
Yorumlar
  • 0 Yorum