İktisadi Düşünceler Tarihi 2016 - 2017 Ara Sınavı 11.Soru

11.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2016 - 2017 Ara Sınavı 11.Soru
transkript: 11_ Fransa'da merkantilist politikaların ana hatlarını çizen ve uygulayan Colbert’in & önemli başarısı aşağıdakilerden hangi A) B) ir? Eyaletler arası uyguîanan gümrükîeri kaldwrıp bunların yerine tek bir gümrük larifesw uygulaması Ülkeyi kendı kendine yeterli bır ülke haline getirmesi Sanayi üretimine Ve sanaya mallarının tıcaretîne önem vermesi Sanayinin ihmal ederek devletin bütün desîeğini tarıma vermesi Avrupa'mn diğer übkeîerinden daha değişik bir merkanliiisl pohtika izîemesi
Yorumlar
  • 0 Yorum