İktisadi Düşünceler Tarihi 2016 - 2017 Ara Sınavı 15.Soru

15.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2016 - 2017 Ara Sınavı 15.Soru
transkript: 15, Aydınlanma hareketi içinde yer alan düşünürlerin amacıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sanayi devrimimn ön koşullarını hazırlarlar B) Aristokrat sınıfın egemenliğıni sağlamaya çalışırlar. C) Tarımda da koilektif mülkıyetin yaygınlaşmasına yardım ederler. D) Ulus devletlerin güçlenmesim desteklerler. E) İnsanları dinın lemsiî eniği geleneksel düzenden kunarmayı ve onun yerine aklı ikame etmeyı amaçlanan
Yorumlar
  • 0 Yorum