İktisadi Düşünceler Tarihi 2016 - 2017 Ara Sınavı 19.Soru

19.Soru
İktisadi Düşünceler Tarihi 2016 - 2017 Ara Sınavı 19.Soru
transkript: 19. Relat ( yaklaşımda adi düşünce tarihçısi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 5) E) İktisadi düşünce tarihi yazarı açısından İktısat teorısı ıçınde bulunduğu çevrenın bır ürünüdur. Teorinin ya da doktrimn, okulun geçerli olduğu dönemdekw toplumsal, siyasi Ve ekonomik güçleri ve yapıya dikkate almasıdır. !ktisadi düşünce tarihçiler» için dışsal faktörler değil esas olarak içsel faktörler önemlidir. Bir dönemde ya da brr yerde doğru olan bır görüş veya lenn başka bar zamanda ya da yerde doğru okmayabıhr. Tarihi koşulların, dwşsal fakîörlerin ikıisadi düşünceleri belirledığinin ve o gün için geçerh kwldığmın farkında olmasıdwr,
Yorumlar
  • 0 Yorum